Smartfóny, playstation, behanie a pohyb jedine na najnovšej Fife, počítač, internet a tablety. Dalo by sa pokračovať, no asi tušíš, že píšeme o dnešnej dobe. Všetky tieto aktivity sa samozrejme dajú skĺbiť s pravidelným posilňovaním, aktívnym životným štýlom a dobrými stravovacími návykmi, o to pokoj. Ale problém je u detí, ktoré posledné 3 menované faktory nepoznajú a sú chytené do pasce pasívneho životného štýlu bez pohybu s iPhonom v ruke. Chyby rodičov? Chyba reklám v televízii? Nechoďme moralizovať a riešiť túto problematiku, ale pointu tohto odseku ste asi všetci postreli. 

 

Deti sa jednoducho nehýbu.

Povedali sme si, že radi podporíme čokoľvek, čo sa javí byť vhodné, zdravé a prínosné. Oslovilo nás občianske združenie FitKids BRATISLAVA a myslíme si, že títo ľudia by mohli zmeniť dospievanie detí. Aspoň pár z nich! Aspoň o kúsok! Ich vznik sa datuje na rok 2014. 

Na začiatku boli 3 hlavy, ktoré chceli zmeniť svet a odkloniť túto dobu od PC, kín, mobilov, technológií a vrátiť sa späť ku dňom. Rozhodli sa však všetko úsilie vložiť do detí. 

„Inšpirujeme deti viesť zdravý životný štýl a prebudiť v nich lásku k športu a pohybu. V našom OZ motivujeme deti formou odmien, diplomov a reklamných predmetov od našich sponzorov a partnerov. Tréningy sú zamerané na osvojenie základov gymnastiky, atletiky a pohybových hier.

Snahou je ukázať čaro a význam správneho posilňovania vnútorného stabilizačného systému. To všetko zaujímavým, súťažným a hravým spôsobom. Rozvojom koordinačných schopností budú deti schopné komplexnejšej adaptácie do konkrétneho športového odvetvia.

Našou snahou nie je len rozvíjať pohybové schopnosti, ale taktiež vytvoriť komunitu detí, ktoré nie sú deformované modernou dobou v takom rozsahu ako dnes. Na tréningoch vedieme deti k správnemu prístupu a zodpovednosti, učíme ich aj morálnym vlastnostiam. Miesto sedenia v družine ponúkame pohyb, ktorý je prirodzený deťom odpradávna.“

Rodičia dostávajú mesačné reporty, ako sa dieťaťu darilo a aktuálne sa starajú o viac ako 60 detí, pričom stále rastú. Môžete ich nájsť na ZŠ Grosslingová, ZŠ Nevädzová, ZŠ Černyševského. A kto za tým vlastne stojí? Študenti 3. ročníka FTVŠ, odbor kondičný tréner vo výkonostnom a vrcholovom športe. „Sme aktuálni/bývalí reprezentanti v plávaní, gymnastike, futbale a džude. – sme tréneri ktorí majú skúsenosti z vlastnej pretekárskej kariéry, ale aj z pôsobenia v športových kluboch, fitnescentrách, školách a ponúkame aj možnosť individuálnych tréningov. Sme komunita mladých ľudí, so zámerom naučiť a viesť deti k osvojovaniu pohybovej kultúry.“

 

Viac info vrátane kontaktu môžete nájsť na Facebooku.

Autor, foto: fitcult.refresher.cz