Služby pre školy

Ďakujeme, že rozmýšľate nad vzájomnou spoluprácou. Je to pre nás česť a zadosťučinenie. Poďme byť svedkami toho ako naše deti vyrastajú a stávajú sa z nich schopné, zdravé a šťastné ľudské bytosti.

Sezónne kurzy pre školy:

Plavecké kurzy – zabezpečíme pre vás prepravu na športovisko, prenájom športoviska, inštruktorov, športové vybavenie a koordináciu celého kurzu

Kurzy ľadového korčuľovania – zabezpečíme pre vás prepravu na športovisko, prenájom športoviska, inštruktorov, športové vybavenie a koordináciu celého kurzu

Kurzy na kolieskových korčuliach – zabezpečíme pre vás prepravu na športovisko, prenájom športoviska, inštruktorov, športové vybavenie a koordináciu celého kurzu

Tenisový kurz – zabezpečíme pre vás prepravu na športovisko, prenájom športoviska, inštruktorov, športové vybavenie a koordináciu celého kurzu

Cyklistický kurz – zabezpečíme pre vás prepravu na športovisko, prenájom športoviska, inštruktorov, športové vybavenie a koordináciu celého kurzu

Lyžiarsky kurz – zabezpečíme pre vás prepravu na športovisko, prenájom športoviska, inštruktorov, športové vybavenie a koordináciu celého kurzu

Kurz lezenia – zabezpečíme pre vás prepravu na športovisko, prenájom športoviska, inštruktorov, športové vybavenie a koordináciu celého kurzu

Benefity

– Vizitka školy, ktorej záleží na prirodzenom, zdravom a ucelenom vývoji dieťaťa

– Príjem vo forme prenájmu telocvične, ktorú si pre vašich študentov prenajmeme

– Pomoc a poradenstvo pri organizovaní športových podujatí

– Silné partnerstvo a istota spoľahlivej a overenej športovej organizácie

– Možnosť využitia nášho športového vybavenia, ktoré používame pri tréningoch

– Komplexný systém prihlasovania študentov na aktivity v rámci družiny ako aj športové kurzy

Z našej ponuky pre školy najatraktívnejšie počas školskej družiny sú

Všeobecná pohybová príprava

Všeobecná pohybová príprava je celoročný zážitkový kurz, obsahuje prvky gymnastiky, atletiky, pohybových hier a úpolov. Cieľom je rozvoj všeobecných pohybových zručností dieťaťa a osvojenie si základných pohybových vzorcov so správnym prevedením. U nás dieťa nadobudne to nevyhnutné, osvojí si základy z čoho bude v budúcnosti čerpať vo svojom športovom odvetví.

Džudo

Džudo je síce individuálny šport, ale tréningy sú možné len v kolektíve, takže dieťa pravidelne rozvíja aj svoje sociálne zručnosti. Celoročný zážitkový kurz, zameriava sa na rozvoj všestranných pohybových schopností, získanie základných technických zručností a osvojenie etikety a zvykov správania. Sústredí sa na základy a to nácvik pádov a všeobecne rozvíjajúce cvičenia. Do škôl sa výborne hodí pre jeho dôraz na disciplínu.

Pri možnej spolupráci nás neváhajte kontaktovať a zvolíme pre vašu školu vhodné pohybové aktivity z našej ponuky.

Budeme sa na vás tešiť!

Služby pre škôlky

Cenová ponuka