2 % z Dane

Deti sú naša budúcnosť, venujte im preto svoje 2% aj VY!

S vašou podporou dokážeme deťom sprostredkovať náš športový a vzdelávací program, skvelé zážitky a nové priateľstvá stovkám detí každý rok.

V občianskom združení FitKids Bratislava (alebo iné mesto Slovenska) s deťmi pracujeme už 6 rokov. Našim cieľom  je vzbudiť v dnešnej mladšej generácii, často zanedbanú lásku k športu a vybudovať vzťah k pohybu moderným, zaujímavým a hlavne efektívnym spôsobom. Hlavné je, aby si deti náš program zamilovali, naučili sa aktívnemu a zdravému životnému štýlu, a nakoniec zistili, že CVIČENIE JE ZÁBAVA!

Problémom dnešnej generácie detí je málo fyzického pohybu, zlá životospráva, zaostávanie v osobnej komunikácii, málo entuziazmu zo strany rodičov pre rozvoj vlastných detí. Momentálne sa venujeme školám v Bratislavskom a Trnavskom kraji, kde je alarmujúca situácia. Problém sa týka celého Slovenska, pretože moderné technológie oberajú deti o zážitky a skúsenosti počas obdobia vývoja, dospievania a sebarozvoja. Tým, že sme aktívni resp. bývalí profesionálni športovci a záleží nám na deťoch, spojili sme našu vášeň s poslaním a vytvorili sme tento koncept. Veď, deti sú naša budúcnosť!

Prečo venovať svoje 2% našim deťom?

Prečo sú pre nás 2% tak dôležité? Môžeme nimi zabezpečiť chod nášho občianskeho združenia v nasledujúcom roku, môžeme si vďaka nim dovoliť robiť viac športových alebo kreatívnch krúžkov a aktivít, ktoré deťom pomáhajú a investovať do projektov, ktoré majú v rámci toho čo robíme  naozaj zmysel. Vďaka 2% môžeme zvyšovať povedomie o témach ako je zdravá strava, zdravie detí, vzdelávanie, vytvárať priateľské komunitý v iných mestách slovenska. Pretože pokiaľ dnešným deťom všepíme lásku k pohybu a športu, môžme očakávať, že jedného dňa urobia to isté aj oni svojim deťom. Takže v podstate svojimi 2% pomáhate nielen súčasným deťom, ale aj ich deťom, čím pomáhame celým generáciam v dnešnom premodernizovanom svete.

Ak ste sa rozhodli darovať FitKids Slovensko svoje 2% zo zaplatených daní, môžete tak urobiť týmto spôsobom:

Do 15. februára (dá sa aj neskôr) môžete požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto potvrdenia si zistíte dátum a vypočítate*:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane,

b) alebo 3% v prípade, že ste v minulom roku odpracovali 40 hodín ako dobrovoľník a máte Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. To získate od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.

Výslednú sumu (2% alebo 3% zo zaplatenej dane) napíšete do tlačiva Vyhlásenie, ktoré si môžete predvyplnené stiahnuť na tejto stránke nižšie pod textom. Pod vyplnenými údajmi môžete odškrtnúť políčko súhlas so zaslaním Vašich údajov. My vďaka tomu uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu. Tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane doručte osobne alebo poštou do 30. apríla 2023 na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska

POZNÁMKA:*

Finančné riaditeľstvo vydalo pre rok 2023 nové tlačivo Vyhlásenia. Daň je možné poukázať len prostredníctvom tohoto nového tlačiva. Staré tlačivá sú neplatné. Predvyplnené aktuálne Vyhlásenie s údajmi nadácie si môžete stiahnuť nižšie na tejto webovej stránke. Prosím vyberte si iba aktuálne mesto, ktorému svoje 2% venujete.

Trenéri

Kurzy