Prečo my

NIEČO O NÁS

Vo FitKids prechádzajú deti vo veku od 5 rokov, tréningovým procesom, ktorého cieľom je rozvoj všeobecných pohybových schopností, zlepšenie koordinácie, kondície, vytrvalosti a predovšetkým budovať vzťah a lásku k pohybu. Okrem fyzických zdatností si detí osvojujú aj schopnosti tímovej spolupráce medzi deťmi, psychickej odolnosti voči stresu, rozvoja potenciálu ako aj budovaniu sebavedomia. Snažíme sa deti naviesť na zdravý životný štýl a poukázať na jeho výhody.

Cieľovou skupinou sú deti z MŠ a ZŠ, rodičia detí, začínajúci tréneri a športové kluby. Snahou je komplexné vytvorenie komunity ľudí, ktorú zaujíma zdravý vývoj detí. Počas tréningov a  iných aktivít individuálne venujeme deťom svoj čas, znalosti a skúsenosti. Našim cieľom je zábavnou, motivačnou a hlavne odbornou formou pomôcť vytvoriť vzťah k športu a zdravému pohybu. Prínosom je, že pomáhame deťom a rodičom objaviť ich nadanie a potenciál pre konkrétny šport.

 

V ČOM VIDÍME PROBLÉM?

Problémom dnešnej generácie detí je málo fyzického pohybu, zlá životospráva, zaostávanie v osobnej komunikácia nedostatok času zo strany rodičov pre rozvoj vlastných detí. Preto sme tu my.

Venujeme sa školám v Bratislavskom kraji, kde je situácia naozaj kritická. No Problém sa týka celého Slovenska, pretože moderné technológie a pasívny životný štýl oberajú deti o zážitky a skúsenosti počas obdobia vývoja, dospievania a sebarozvoja.

Tým, že sme aktívni ale aj bývalí profesionálni športovci a záleží nám na deťoch, spojili sme našu vášeň s poslaním a vytvorili tento unikátny koncept. Veď, deti sú naša budúcnosť!

 

NAŠA VÍZIA

Našim cieľom  je vzbudiť v dnešnej mladšej generácii, často zanedbanú lásku k športu a vybudovať vzťah k pohybu moderným, zaujímavým a hlavne efektívnym spôsobom. Hlavné je, aby si deti náš program zamilovali, naučili sa aktívnemu a zdravému životnému štýlu, a nakoniec zistili, že CVIČENIE JE ZÁBAVA!

Motto: „Ak zdravo vyrásť, tak jedine s nami.“

 

INDIVIDUÁLNA STAROSTLIVOSŤ AJ PRE TÝCH NAJMENŠÍCH

Netreba mať obavy, že by deti v priebehu našich aktivít trpeli neprítomnosťou rodičov. Naše skúsenosti potvrdzujú opak. Deti dostávajú počas celého tréningu nové podnety a sú neustále aktívne. Čas na tréningu medzi svojimi rovesníkmi a kamarátmi zbehne vždy veľmi rýchlo. Okrem školákov, pozornosť venujeme tiež deťom v škôlkach, ktoré prostredníctvom našich krúžkov a táborov získavajú svoje prvé skúsenosti s odlúčením od rodičov. Snažíme sa porozumieť ich potrebám a svoju pozornosť smerujeme na nich tak, aby sa rýchlo začlenili a etablovali s novým kolektívom, zmenu prostredia vnímali čo najmenej, respektíve vôbec. Týmto prístupom docielime, že dieťa sa prirodzene zapojí do všetkých činností a v kolektíve svojich kamarátov stratí ostych a clivosť za rodičmi.

 

PRVÉ KROKY DETÍ V NOVOM KOLEKTÍVE

Deti spolu s nami a svojimi kamarátmi zažijú toľko nových vecí, že sú plne zaujaté naším programom. Súčasťou aktivít je nielen vzájomne spoznávanie svojich rovesníkov a trénerov, ale aj upevnenie vzťahov, ktoré prebieha pri hrách a športových aktivitách. Súdržnosť má u nás veľmi dôležité miesto.

 

STRACH MÁ U NÁS DVERE ZATVORENÉ!

V našich kurzoch a krúžkoch sme pre deti sprievodcami. Chceme, aby sa naučili nové veci, skúšali nepoznané a tým nadobudli potrebné zručnosti spolu s pocitom sebadôvery. Ich bezpečnosť je pre nás najvyššou prioritou a vždy na prvom mieste. Vďaka neustálym výzvam deti častokrát sami zistia, že dokážu oveľa viac, než si pôvodne mysleli. Odmenou je dobrý pocit zo seba samých a pýcha rodičov po konzultácii a pochvale zo strany trénerov. Príjemné prostredie spolu s pozornosťou trénerov uľahčujú prekonanie prvotného ostychu a obáv. Samotný športový výkon dieťaťa a dobrý pocit zasa zaženie vnútorné obavy. Strach vo FitKids nemá miesto! Pre deti je program krúžku bohatý na zážitky, ktoré detský kolektív stmeľujú . Aj tie najmenšie deti po skončení kurzu, či krúžku hrdo rozprávajú o tom ako sa s tak náročnou úlohou samy statočne vyrovnali a na čo všetko si trúfajú.

Cenová ponuka

Služby pre škôlky