Počuli ste už niečo o FitKids. V Banskej Bystrici tento zaujímavý pohybový program pre deti vedie Matej Pánik, s ktorým sme sa porozprávali o užitočných podrobnostiach FitKids.

Program FitKids je v meste pod Urpínom novinkou. Zapájajú sa doň deti zo základných škôl.  Podľa prvých reakcií detí a ich rodičov by tento program mohol nájsť v Banskej Bystrici široké uplatnenie. Napokon viac nám o ňom povie tréner Matej Pánik.

Čo je cieľom FitKids?

Naším cieľom  je vzbudiť v dnešnej mladšej generácii, často zanedbanú lásku k športu a vybudovať vzťah k pohybu moderným, zaujímavým a hlavne efektívnym spôsobom. Hlavné je, aby si deti náš program zamilovali, naučili sa aktívnemu a zdravému životnému štýlu a nakoniec zistili, že CVIČENIE JE ZÁBAVA!

V ktorých mestách pôsobí Vaša organizácia?

Aktuálne pôsobíme v Bratislave, v Trnave a od tohto školského roka svoje pôsobenie rozširujeme aj do Banskej Bystrice.

Videli sme Vás aj na podujatí Rozlúčka s prázdninami, o čo išlo?

Na podujatí Rozlúčka s prázdninami sme pripravili športový program pre deti, ale aj športuchtivých rodičov, kde si mohli schuti zasúťažiť a zároveň okúsiť určité tréningové prvky, ktoré ich čakajú na tréningoch FitKids Banská Bystrica. Aj touto formou sa chceme poďakovať za spoluprácu s organizátormi na tejto skvelej akcii, ktorej sme mohli byť súčasťou.

Čomu sa teda venujete?

FitKids Banská Bystrica sa venuje všeobecnej pohybovej príprave pre deti na ZŠ konkrétne pre I. stupeň a MŠ. Spomínaná všeobecná pohybová príprava pozostáva z prvkou atletiky, gymnastiky a úpolových športov ako judo a všetky tieto aspekty vyučujeme formou pohybových hier. Počas tréningov individuálne venujeme deťom svoj čas, znalosti a skúsenosti, kde sa im snažíme zábavnou a motivačnou formou pomôcť vytvoriť vzťah k športu. Zároveň objaviť v nich nadanie a potenciál pre konkrétny šport.

Akú cieľovú skupinu oslovujete svojím programom?

Cieľovou skupinou sú deti z MŠ a ZŠ, ako aj rodičia detí, začínajúci tréneri a športové kluby. Snažíme sa komplexne vytvoriť komunitu ľudí, ktorých zaujíma zdravý vývoj detí.

Čo považujete za najväčší problém dnešnej mladej generácie?

Problémom dnešnej generácie detí je málo fyzického pohybu, zlá životospráva, zaostávanie v osobnej komunikácii, málo entuziazmu zo strany rodičov pre rozvoj vlastných detí. Problém sa týka celého Slovenska, pretože moderné technológie oberajú deti o zážitky a skúsenosti počas obdobia vývoja, dospievania a sebarozvoja. Tým, že sme aktívni resp. bývalí profesionálni športovci a záleží nám na deťoch, spojili sme našu vášeň s poslaním a vytvorili sme tento koncept. Veď, deti sú naša budúcnosť!

Aké metódy používate, aby sa mladí tohto problému pokúsili zbaviť?

Náš program je zameraný na tréningový proces s výsadne individuálnym prístupom, ktorého cieľom je rozvoj všeobecných pohybových schopností, zlepšenie koordinácie, kondície, vytrvalosti a predovšetkým k budovaniu lásky k pohybu. Okrem fyzických zdatností si deti osvojujú aj schopnosti tímovej spolupráce medzi deťmi, psychickej odolnosti voči stresu, rozvoja potenciálu ako aj budovaniu sebavedomia. Zároveň sa snažíme deti vzdelávať ohľadne zdravého životného štýlu a aplikovať ho do každodennej rutiny

Pohybové aktivity trénujete aj s najmenšími deťmi, čo na to hovoria ich rodičia?

Spätná väzba od rodičov na náš program hovorí za všetko. Aktívne sa zaujímajú o pokroky svojich ratolestí. Takisto sa my snažíme rodičov vtiahnuť do tréningového procesu, kde na pravidelnej mesačnej báze formou e-mailu posielame rodičom tréningové plány a fotodokumentáciu. Následne svoje detičky nahlasujú ďalej na aktivity FitKids na ZŠ, Bootcamp letné tábory a práve takáto odozva je pre nás zadosťučinením.

Vaším mottom je: „Ak zdravo vyrásť, tak jedine s nami.“ Platí to aj v praxi?

Keď sa s detičkami bavíme, čo zažili cez víkend, odpoveď znie: „Prešiel som ďalšiu hru na tablete“. Náš program chce toto negatívum dnešnej doby zmeniť a reakcie rodičov, ako ich dieťa po našom tréningu celý večer hovorí len o tom, čo sa naučilo a robí kotúle po celom byte je presne to, o čo nášmu projektu FitKids ide.

Ako robíte nábor detí do Vašich krúžkov?

Na začiatku oslovíme školu s našim projektom a vo väčšine prípadov sa dopracujeme ku vzájomnej spolupráci. S odstupom času a na základe referencií a našich skúseností nás kontaktujú školy osobne s možnosťou spolupráce.

Následne pre detičky pripravíme ukážkové hodiny, na ktorých si môžu skúsiť čo ich bude čakať na tréningoch. Zároveň v spolupráci s danou školou sme prítomní na rodičovskom združení, aby sa informácie ako a kde fungujeme dostali aj k rodičom.

Rodičia veľmi pozitívne reagujú na možnosť takejto športovej aktivity, nakoľko tréningy sú priamo v priestoroch telocvične, v čase družiny a tým pádom rodič nemusí riešiť ani otázku času či dopravy.

Aké výsledky dosahujete?

Aktuálne od tohto školského roka sa deti môžu tešiť na FitKids Banská Bystrica, konkrétne na školách a to: ZŠ NARNIA, ZŠ Moskovská, ZŠ Bakossova, ZŠ Štefana Moysesa, ZŠ s MŠ Badín, ZŠ J.G. Tajovského Podlavice.

Využijú deti získané pohybové návyky aj v staršom veku?

Odpoviem na príklade mladého futbalistu, ktorý vo svojich začiatkoch zanedbá hru a tréning ľavou nohou a trénuje len tú svoju pravú, teda dominantnú. Oveľa ťažšie v staršom veku zmení svoje zaužívané návyky a práve takéto rozdiely robia športovcov. S deťmi rozvíjame ich základné pohybové vzorce, schopnosti a zručnosti, ktoré vo svojom neskoršom veku zužitkujú v športe, ktorých ich baví, napĺňa a ktovie, možno aj uživí (úsmev).