Plávanie

Nechcete aby vaše dieťa v dospelosti zažilo sklamanie pre jeho plavecké schopnosti? Počul ste už o tom, že plávanie je jeden z najzdravších športov ? Neviete ako ho vaše dieťa naučiť ? Máme riešenie.

Zážitkový kurz, zameriava sa na získanie základných plaveckých a technických zručností, zoznámenie sa s vodným prostredím a odbúrať strach z vody.

Tréningy sú zamerané na zvládnutie základných a pokročilejších techník plávania. Sú zábavné a pestré, s množstvom motivačných pomôcok. Zakladáme na kreativite trénerov, ktorí majú niekoľkoročnú skúsenosť s trénovaním plávania u detí aj dospelých.

Naša metodika plávania predchádza stresujúcim situáciám zo strachu z vody.

Čo je obsahom?

  • rozcvička 10 minút pri bazéne aj vo vode, pobyt vo vode 45 minút, maximálne 3-4 deti na 1 trénera ( v závislosti od úrovne )
  • deti sa hravou formou zoznamujú s vodou, dýchanie do vody, správna poloha tela vo vode, plávanie s pomôckami a bez pomôcok, splývanie, znak, kraulove nohy s pomôckami
  • kotúle kvôli obrátkam vo vode, skoky do vody, ponáranie 
  • vodné hry sú zamerané na podporu radosti z plávania, pobytu vo vode, na podporu súťaživosti.

 

Tréneri pristupujú ku každému individuálne a ich komunikácia je prispôsobená, tak aby sa dieťa cítilo v novom prostredí komfortne. Deti sú rozdelené do skupín podľa úrovne ich schopností.

Cena?

Cena: 99 Eur

v cenepreprava, inštruktori, prenájom 

Kedy a kde?

Kde: plaváreň ZŠ Majerníkova

Kedy: 13.5 – 17.5

              3.6 – 7.6

Čo si treba priniesť?

•  Šľapky

•  Uterák

•  Plavky

•  Plavecké okuliare (podľa potreby)

•  Plavecká čiapka (pre dievčetá)

Galéria

Upozornenie:

Tréningy plávania, podobne ako pohybové aktivity pri všetkých dynamických športoch, majú charakter športového výkonu. Ak máte akékoľvek pochybnosti o zdravotnom stave vášho dieťaťa alebo o jeho spôsobilosti na tréning a športové zaťaženie organizmu, odporúčame poraďte sa s jeho detským lekárom, alebo absolvujte prehliadku športového lekára.