Džudo

Má vaše dieťa príliš veľa energie? Zišlo by sa mu viacej disciplíny? Myslíte si, že sa hodí viac na individuálny šport? Máme riešenie.

Prečo je džudo vhodné pre deti v školskom veku?

Džudo je síce individuálny šport, ale tréningy sú možné len v kolektíve, takže dieťa pravidelne rozvíja aj svoje sociálne zručnosti.

Džudo prikladá vysoký význam charakteru a kladne vplýva na harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa. Všestranne pôsobí na všetky telesné partie a napomáha zdravému vývoju celého organizmu. Učí sebaovládaniu, systematickému zvládaniu prekážok a plánovitému dosahovaniu cieľov.

Pre hyperaktívne deti je džudo vynikajúcim spôsobom odreagovania sa a eliminácie prebytočnej energie či agresivity. Tréningy zabezpečujú prirodzenú rovnováhu sedavému a často pasívnemu tráveniu voľného času.

Celoročný zážitkový kurz, zameriava sa na rozvoj všestranných pohybových schopností, získanie základných technických zručností a osvojenie etikety a zvykov správania.

Veľký dôraz kladieme na nácvik pádov a všeobecne rozvíjajúce sa cvičenia. Tréningy prebiehajú v slovenskom aj anglickom jazyku.

Cena?

– 35 Eur / 1 mesiac 

– 105 Eur / 3 mesiace

– 315 Eur / celý kurz 

  • nie je nutné záväzné prihlásenie na celú dĺžku kurzu

Kedy a kde?

Kde: vo vašej škole alebo škôlke

Kedy: pri registrácii si vyberiete vám vyhovujúcu skupinu a čas

Čo si treba priniesť?

• Kimono ( za zásluhy, keď tréner usúdi že je ten správny čas )

• Tričko a kraťase

 • Fľaša vody

Galéria

Upozornenie:

Tréningy džudo, podobne ako pohybové aktivity pri všetkých dynamických športoch, majú charakter športového výkonu. Ak máte akékoľvek pochybnosti o zdravotnom stave vášho dieťaťa alebo o jeho spôsobilosti na tréning a športové zaťaženie organizmu, odporúčame poraďte sa s jeho detským lekárom, alebo absolvujte prehliadku športového lekára.