Pred troma rokmi vznikol pri večeri troch kamarátov a spolužiakov Dávida Dikácza, Štefana Michalčina a Samuela Horniaka nápad, ako rozhýbať deti na základných školách. Od začiatkov v podobe nenápadného krúžku na jednej základnej škole v Bratislave je medzičasom pohybový program FitKids, ktorý pôsobí v troch mestách na Slovensku a je doň zapojených takmer 500 detí z materských a základných škôl v Bratislave, Trnave a Banskej Bystrici.

Ako hovorí člen tímu FitKids Matej Pánik, po prvom odtrénovanom školskom roku sa v ich hlavách zrodil nápad urobiť z FitKids projekt, ktorý zapojí do pohybu deti z celej Bratislavy a následne ďalších miest.

Tím FitKids (zľava): Štefan Michalčin, Samuel Horniak, Matej Pánik, Dávid Dikácz. Foto: FitKids

„Po konzultácii s odborníkmi z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, sme vymysleli pohybový program, určený zvlášť pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku, konkrétne pre deti prvého stupňa na základných školách,“ hovorí Pánik.

S týmto programom oslovili viac ako 150 detí na základných a materských školách. Podarilo sa im dosiahnuť svoj prvý cieľ: vybudovanie komunity športujúcich detí a rodičov. Ešte v tom istom roku rozšírili pôsobenie o Trnavu.

Autori myšlienky FitKids spomínajú, že nábory, oslovovanie škôl, škôlok a hľadanie partnerov sa dialo oveľa jednoduchšie a rýchlejšie, ako očakávali. Do ponuky pre školy zaradili aj možnosť vedenia krúžkov v anglickom jazyku, čo sa dobre uchytilo a FitKids začal spolupracovať s britskými súkromnými školami a škôlkami. Spestrili tiež ponuku športovo-pohybových krúžkov a kurzov. Tento rok sa FitKids rozšíril navyše o Banskú Bystricu, kde dnes za tím pôsobí práve Matej Pánik, rodák z tohto mesta.

V súčasnosti tvorí FitKids tím mladých ľudí, aktívnych vrcholových aj bývalých športovcov, študentov fakúlt so zameraním na šport, so vzťahom k deťom a nadšením pre túto prácu.

Deti z FitKids sa venujú rôznym športom a pohybovým aktivitám. Cieľom je naučiť ich láske k pohybu, komunikácii v tímoch a odhodlaniu prekonávať prekážky. Foto: FitKids

„Jedným z našich hlavných pilierov, ktoré sme si zadefinovali, je vytvárať komunitu, v ktorej si ľudia uvedomujú dôležitosť prirodzeného a zdravého pohybu,“ hovorí Matej Pánik, ktorý sám absolvoval základnú školu so zameraním na šport. Najskôr sa venoval plávaniu, neskôr atletike. Tá mu podľa jeho vlastných slov dala ideálne základy, ktoré dodnes využíva pri svojich športových aj pracovných aktivitách.

„Neexistuje šport, ktorý by človeku viac vzal ako dal,“ hovorí Matej Pánik. Povzbudzujte deti k športu a hýbte sa s nimi. Ich hlavný vzor ste vy – rodičia. Foto: FitKids

Ak sa aj vám zdá, že vaše deti trávia priveľa času za počítačom či s mobilom v ruke a chcete to zmeniť, prečítajte si rady FitKids, ako na to. Upozornenie: budete sa musieť hýbať aj vy.

1. Od útleho detstva s deťmi hrajte rôzne športy. Tým sa docieli pozitívny vzťah k športu ako takému, kde dieťa bude brať šport ako zábavu, z ktorej sa teší a robí mu radosť.

2. Športovo výdatne vyplňte dieťaťu voľný čas počas škôlky, školy, či školských prázdnin.

3. Buďte vzorom pre svoje deti. Problémy dnešnej generácie detí sú so sebou úzko previazané: málo fyzického pohybu, zlá životospráva, zaostávanie v osobnej komunikácii, málo entuziazmu zo strany rodičov pre rozvoj vlastných detí, ktoré potrebujú vzor ideálne v podobe svojich blízkych.

4. Nechajte deti, aby si sami vybrali, čo ich baví a následne ich usmernite v ďalšom napredovaní.

Ako dodáva Matej Pánik, ak sa rodičia budú držať týchto bodov, s objavením nadania svojho dieťaťa nebudú mať žiadny problém. „Z mojej skúsenosti viem, že neexistuje šport, ktorý by človeku viac vzal, ako dal. Na to netreba zabúdať.“

Autor, foto: www.forbes.sk